Utricularia sandersoni OLIVER – bublinatka Sandersonova

Lentibulariaceae – bublinatkovité

5 cm, IV. – IX.


Bublinatky jsou velmi specializované masožravé rostliny se složitým lapacím aparátem. Past na lapání kořisti je složitá, pracuje na principu vodní pumpy. Rod Utricularia zahrnuje vodní i pozemní druhy.
Pozemní bublinatky jsou nejpočetnější, rostou hlavně v tropech a subtropech. Osidlují mokré půdy a mechovité skály, jsou přizpůsobeni kolísání vodní hladiny a někdy přečkávají dobu sucha podzemními stonky nebo hlízkami. Vynikají zvláštními pyskatými a ostruhatými květy, velkými 2 – 50 mm.
Bublinatka Sandersonova je endemitem na malém území jižní Afriky (Natal). Kvete bílofialovými květy a vytváří husté a svěží světle zelené porosty. Lapací měchýřky, velké asi 1 mm, se tvoří na podzemních i zelených asimilačních prýtech.
V kultuře roste při dobrém osvětlení velmi dobře a kvete bohatě od jara do podzimu. Je velmi vhodná pro pěstování ve vitríně nebo u okna i v paludáriu je ozdobná. Podmínkou k pěstování jsou teploty 15 – 22°C, velmi mokro (květináče mohou stát ve vodě), maximální osvětlení, relativní vlhkost vzduchu 60 – 80%, jako substrát rašelina s hrubým křemenným pískem v poměru 2 : 1. Je třeba ji každoročně přesazovat.