Eriophorum vaginatum L. – suchopýr pochvatý

Cyperaceae – báchorovité

20 – 60 cm, III. – IV. (V.)


Suchopýry jsou nápadné báchorovité rostliny cirkumpolárních oblastí Evropy a Asie a typickou rostlinou rašelin a hlavně severských oblastí tundry.
Tvoří na nevápenných substrátech a zamokřených místech husté trsy lodyh, které jsou na průřezu dole kruhovité a hladké, nahoře trojhranné, zakončené věncem klásků.
Suchopýry jsou vytrvalé, vysoké 20 – 60 cm. listy a pochvy lodyh jsou chlupaté a drsné. Mnohokvěté klásky jsou oválné a v době květu dlouhé 2 cm. po odkvětu se okvětí mění v dlouhý a velmi nápadný bílý chmýr roznášený větrem do okolí. Rostliny se množí i četnými výběžky.
Suchopýr pochvatý tvoří typické formace od nížin až do horských pásem, v mokřanech, velkých rašelinných loukách, ale především na rašelinách, kde se účastní společně s ostřicemi na tvorbě kyselého humusu a rašelin.
V ČSSR rostou ještě další druhy suchopýru: E. angustifolium Honck – suchopýr úzkolistý, E. latifolium Hoppe – suchopýr širolistý, E. gracile Koch – suchopýr štíhlý, a E. scheuchzeri Hoppe (= E. capitatum Host.) – suchopýr výběžkatý.
Všechny druhy jsou použitelné pro zahradní rašeliniště.