Butomus umbellatus L. – šmel okolíkatý

Butomaceae – šnekovité

100 – 150 cm, VI. – IX.


Šmel okolíkatý roste v Evropě a Asii, do Ameriky byl zavlečen. Je to velmi krásná rostlina naší flóry bahnitých míst.
Roste velmi hojně u nás v teplejších oblastech nížin a pahorkatin, v pobřežním pásu mělčin, v tekoucích vodách, kanálech a průplavech, tůních a rybnících a v příkopech s bahnitým dnem. V jihočeské rybniční oblasti je však poměrně vzácný. Roste často s jinými rostlinami v pásu rákosin, společně se zevarem, zblochanem a také s jinými bahenními rostlinami (např. šípatkou). Lidově se nezývá též vodní mečík nebo rákosníček.
Ve vodě je šmel ponořen spodní částí, je vysoký 30 – 150 cm. Má vodorovný oddenek s růžicí 7 – 12 listů, dole na bázi pochvovitě rozšířených a trojbokých, nahoře plochých až , dlouhých až 120 cm. květenství se skládá z 15 – 30 růžových květů ve šroubeli na vrcholu oblého stvolu delšího než listy. Květy jsou v úžlabí šupinovitých listenů, kališní lístky zelenavě růžové, korunní plátky bledě růžové s červenou žilnatinou, plody jsou měchýřky. Zralá semena jsou velmi lehká, plavou na vodě a šíří se vodními proudy nebo je roznášejí vodní ptáci.
Šmel nachází uplatnění v zahradě na březích jezírek nebo přímo v mělkých tůňkách, sázený do velkých nádob (bahno s pískem). Množí se dobře semeny a rozrůstáním oddenku.