Lysimachia nummularia L. – vrbina penízková

Primulaceae – prvosenkovité

5 – 10 cm, V. – VIII.


Vrbina penízková roste v Evropě, SSSR mimo severní oblasti, na atlantském pobřeží USA a v Japonsku.
Je to plazivá vlhkomilná rostlina velmi přizpůsobivá prostředí, roste v bahnitých a zaplavovaných místech, ale i na skalách a suchých stráních a dokonce tvoří i submerzní formy ve vodě.
Výběžky jsou plazivé a snadno zakořeňují. Listy jsou vstřícné, široce vejčité, celokrajné, krátce řapíkaté. Žluté květy jsou přisedlé a mají 5 kališních lístků, 5 korunních plátků, které jsou někdy červeně tečkované, a 5 tyčinek. Plod je tobolka, pukající 5 zuby.
Vrbina penízková roste v přírodě na stinných a vlhkých místech, v lesích a křovinách, na vlhkých loukách, v příkopech a u potoků, lae také v rákosinách na zabahněných půdách.
Ve vodní partii zahrady má velmi široké uplatnění. Tvoří husté porosty na břehu a zakrývá partie mezi kameny na okrajích umělých nádrží  pro lekníny a jiné vodní rostliny. Roste i v písku a nevýživných a nevápených substrátech. Je vhodná i na mělčiny a roste dobře i pod vodou, kde ovšem nekvete. Daří se dobře i v akváriích (L. nummularia f. submersa).
Další druhy vrbin rostou v naší přírodě, nejsou to však plazivé, nýbrž vysoké rostliny se žlutými květy, jako vrbina hajní – M. nemorum a vrbina tečkovaná – L. punctata. Některé vrbiny se pěstují v zahradách, např. L. vulgaris L., která je vysoká 50 – 120 cm a má žluté květy.