Myriophyllum ussuriense (REGEL) MAXIM – stolístek japonský

Haloragaceae – zrnulovité

50 – 60 cm, VI. – VIII.


Stolístek japonský roste ve východní Asii (Mandžusko, Ussuri, Japonsko).
Lodyhy jsou dlouhé 50 – 60 cm, častěji i delší, sytě zelené. Listy dělené do 4 – 12 úkrojků jsou v 3 – 4(5)četných přeslenech. Vynořené listy jsou tužší a kratší. Květy jsou v klsácích a nad vodou. Plod je rozpadavý, čtyřhranný, dlouhý 0,75 mm. Roste dobře v mělké nádrži i ve hlubší vodě, i v zimě je světle zelený.
Je to velmi často pěstovaný druh, vhodný i do studenovodních akvárií, přizpůsobený vyšším teplotám 10 – 30°C.
V akváriu dobře roste při osvětlení dobré a střední intenzity v měkké, slabě kyselé až neutrální (pH 6,8 – 7) vodě a při teplotách až 26°C.
V Japonsku, v jezerech na ostrově Honsů, roste velmi podobný druh M. aguraense Miki. Pravděpodobně je to forma našeho stolístku přeslenitého – M. verticillatum L. Jeho listy i listeny jsou nad vodou a mají jemné papilky. Dosud nebyl do Evropy dovezen.
Mezi nově importované druhy akvarijních zelených stolístků patří stolístek indický M. indicum Wild, který pochází z Indie a Srí Lanky. Jako tropický druh je náročnější na teplotu vody. Má listy v řeslenech, ponořené jsou zpeřené a dlouhé 2,5 cm, vynořené jsou kratší. Krátce stopkaté květy vyrůstají v paždí podpůrných listenů jsou v kláscích nad vodou.