Nymphoides peltata (S. G. Gmelin) O. KUNTZE – plavín štítnatý

Menyanthaceae – šachtovité

50 – 200 cm, VII. – IX.


Plavín štítnatý roste v jižní a střední Evropě, na sever zasahuje až do Anglie, Dánska a jižního Švídska, Litvy a okolí Moskvy. Ve Středozemí se nevyskytuje, pokračuje mírným pásmem Asie do Japonska a Číny. Do USA byl zavlečen.
Rostlina je nejvíce příbuzná hořsům (Gentiana) a napodobuje stavbou těla tvar leknínu. Z dlouhého plazivého oddenku vyrůstají listy se řapíkem dlouhým 50 – 200 cm. listy jsou vzplývavé, vstřícné, s kožovitou, srdčitou nebo oválnou čepelí, na rubu načervenalou, na líci skvrnitou, dlouhou 7 – 12 cm a širokou 6 – 15 cm. květenství je na dlouhém stonku a nese přesleny květů s listeny. Květy jsou zlatožluté, pěticípé, nálevkovité a na okraji brvité. Plod je tobolka.
Plavín je rostlina bahnitých tůní, zálivů a slepých ramen v nižinách teplých oblastí. Někdy roste i v mírně proudící vodě, zejména v kanálech (někdy s kotvicí, voďankou a lekníny).
Přezimuje oddenkem v bahně. Množí se také vegetativně z listů a tvoří četné odnože. Množí se také vegetativně z listů a tvoří četné odnože. Může se stát v zahradní nádrži plevelem. Krásně a často kvete. Roste dobře v písku i bahně, v hloubce 20 – 150 cm. Miluje slunečná místa se stálejší hladinou vody. Nesnáší vody znečištěné chemickými látkami a hnojivy. Kromě stojatých vod roste i v mírně proudící vodě.