Trapa natans L. – kotvice plovoucí

Trapacaeae – kotvicovité

40 – 100 cm, VI. – IX.


Kotvice roste v Evropě, jižní Asii, Japonsku, Východní Africe. Byla zavlečena i do Austrálie a Severní Ameriky.
Kotvoce plovoucí je vodní rostlina dnes místy již velmi vzácná a chráněná. Lodyha je ponořená, dlouhá 60 – 100 cm, s mnoha články a v každé uzlině jsou párovité svazky dlouhých jemných kořenů. Růžice listů vyrůstají na konci lodyhy plave na vodě. Listy mají uprostřed nafouklé řapíky a koníkovité, vpředu ostře zubaté, n alíci lysé, na rubu hnědě chlupaté čepele.
Květy vyrůstají v úžlabí listů, mají 4 kališní lístky, 4 bílé opadavé korunní plátky a 4 tyčinky. Plod je peckovice obalená zdřevěnělým zvětšeným trnitým kalichem. Peckovice je moučnatá a někde se pojídá, jinde, např. v Itálii u hornoitalských jezer, se z bizardních plodů zhotovují upomínové předměty.
Kotvice roste v nížinách, především v mrtvých ramenech řek, jezerech a rybnících, v hloubce 50 – 200 cm. vytváří samostatné porosty, ale někde s eúčastní společenstev se stolístky, růžkatci a rdesty (Potamogeton crispus, P. perfoliatus), jinde společenstev se stulíky a stolístky.
Má značné nároky na světlo, v rybničním hospodářství je důležitá jako úkryt pro ryby a také ve svazcích jejích kořenů žije přisedle mnoho živočichů (např. larvy komárů), kteří slouží rybám  jako potrava.
Kotvice je vzácná rostlina našich vod a je přísně chráněna zákonem.