Sagittaria latifolia WILLDENOW – šípatka širolistá

Alismataceae – žabníkovité

10 – 150 cm, VI. – IX.


Tento bahenní druh šípatky pochází ze Severní Ameriky a je rozšířen až do Jižní Ameriky. Byl zavlečen, pravděpodobně ze zahrad, do Evropy a dnes planě roste v Holandsku, Dánsku, Belgii, Francii, Německu, Rakousku a Bulharsku.
Šípatka širolistá se noží hojně plazivými odnožemi a hlízkami, kterými také výborně přezimuje. Je to velmi proměnlivý a přizpůsobivý druh. Mladé listy jsou páskovité, řapíky starších listů jsou tlusté, na průřezu trojhranné. Čepele listů jsou obvykle široce střelovité. Spodní laloky se často překrývají. Čepele jsou dlouhé až 30 cm, řapíky 60 – 100 cm. květenství je vysoké až 1 – 1,5 m, průměr květů je 3 – 4 cm. plody jsou nažky.
Tato bahenní rostlina je dosti oblíbená pro vodní partie zahrady. Dobře roste v nádržích s dostatečně hlubokým bahnitým dnem a mělkou vodou.
Podobná šípatka různolistá – Sagittaria rigida Pursh. (= Sagittaria heterophylla Pursh.), která pochází také z Ameriky a byla zavlečena rovněž do Evropy (jižní Anglie). Tvoří pravděpodobně hybridní populace se S. graminea.