Telekia speciosa (SCHREB. ) BAUMG. – kolotočník ozdobný

Asteraceae – hvězdnicovité

90 – 200 cm, VI. – VIII.


V přírodě roste kolotočník jako původní jen ve východokarpatské oblasti Slovenska. Jinde u nác je to zavlečená rostlina, vyskytující se v pobřežních křovinách, na pasekách v podhůří a v horských polohách. Pěstuje se tak v parcích a zahradách u vody.
Je to statná bylina s tlustým válcovitým oddenkem. Lodyhy jsou mohutné, chudě větvené, chlupaté nebo pýřité. Listy jsou velké, čepele na rubu pýřité, zubaté, široce srdčité a zašpičatělé. Květní úbory na konci krátkých větví mají průměr 5 – 7 cm. Květy jsou dobře klíčivé nažky.
V zahradě se pěstuje jako velká solitérní rostlina, s velkými listy a krásnými, dlouho vytrvávajícími květy, které se vypínají na břehu rybníčku nebo u tůněk. Dobře se daří ve stínu i na slunci. Do okolí se tato krásná rostlina často vysemeňuje, hlavně na pohostinných vlhkých místech zahrady.
Množí se výsadbou mladých semenáčků nebo dělením trsů.
Podobné listy má popelivka (Ligularia), která má také podobné upotřebení v zahradě. Její úbory však mají menší žluté květy.