Voda v dnešní zahradě

V dnešním uspěchaném světě techniky stále více hledáme klid a pohodu v přírodě. Každý z nás touží po vlastní zahrádce plné květů, po trávníku a stromech na chalupě, kde si vytvořil vlastní kus živé přírody a kam nedoléhá hluk velkoměsta a továren.
S vodou se v našich zahrádkách setkáváme teprve v posledních desetiletích. Vodní plochy, jezírka, tůně s vodními rostlinami, především lekníny, vhodně doplňující přírodní partie okrasné zahrady, především skalky nebo rašeliniště, ale i travnaté části se záhony květin.
Dnes například mnozí skalničkáři pracují s velkým sortimentem vodních a bahenních rostlin pro skalková jezírka a nejeden specializovaný zahrádkář vytvořil své překrásné vodní partie na zahrádce, hlavně tam, kde je na blízku přirozený zdroj vody, potok či menší nebo větší vodní nádrž. Při akcích zkrášlení životního prostředí lze úspěšně využít i venkovské návesní rybníčky nebo jiné dosud často neudržované vodní plochy. Zájem o lekníny a jiné vodní rostliny je stále větší. Mnozí se již stali úspěšnými pěstiteli vodních a bahenních rostlin a není divu, že vzrůstá zájem o nejkrásnější květy našich jezírek, především o bílé a barevné květy leknínů – vodních růží.
Také v interiéru moderního bytu chceme mít alespoň kousek živé přírody, a tak stále častěji vyhledáváme nové skupiny rostlin pro naše bytové podmínky. V malém prostoru bytu lze úspěšně pěstovat také vodní a bahenní rostliny.
V současné době se nebývale rozšířila ve většině zemí i u nás akvaristika . obliba pěstovat rybky a rostliny v bytových podmínkách. Stále vzrůstá potřeba poučení o nových vhodných akvarijních rostlinách, které jsou nezbytnou součástí úspěšného provozu bytového akvária a podmiňují biologickou rovnováhu v poměrně malém biotopu skleněné nádrže.
Paludárium v bytě je určeno výhradně pro pěstování v různých druhů vodních, bahenních a pobřežních rostlin v mísách. Plochy vodních nádrží zlepšují vlhkostní režim moderního bytu a vytvářejí zde podmínky pro pěstování náročnějších pokojových rostlin.