Tupna latifolia L. – orobinec širolistý

Typhaceae – orobincovité

100 – 250 cm, VII. – VIII.


Rod orobinec (Typha) je jediným rodem čeledi a zahrnuje velmi nápadné a typické rákosiny s květenstvím podobným doutníku, orobinec širolistý je rozšířen v evropě, západní Asii a Severní Americe.
Orobinec širolistý je vysoký 100 – 250 cm a má široké listy (4 – 15 mm).  Z plazivého oddenku vyrůstají oblé lodyhy se 2 řadami listů, s komůrkami vzdušného pletiva.. na konci lodyhy jsou dvě válcovitá květenství; v horním jsou květy samčí, redukované na pouhé tyčinky, ve spodním jsou hustě nahlučeny samiší květy. Po opálení a dozrání se spodní květenství zvětší, zbarví se červenohnědě a na konci léta a v zimě se rozpadá.
Často roste na bahnitých březích klidných vod, a dokonce u odpadních nádrží vysoce znečišťovaných odpady a kaly.
Orobinec úzkolistý – T. angustifolia  L. – je vysoký 100 – 300 cm a listy má široké 3 – 10 mm. Snáší lépe kolísání a pohyb vodní hladiny, lépe se množí semeny než orobinec širokolistý. Má téměř stejné rozšíření jako orobinec širolistý, chybí však v Řecku a Irsku se vyskytuje jen místy.
Orobince mají velký význam jako dekorativní rostliny u vody v zahradě a při suché vazbě květin.
Z menších druhů orobinců se dobře dá využít v zahradě u vody např. orobinec nejmenší – T. minia Funck ex Hoppe, který je vysoký 30 – 80 cm, má velmi úzké listy a kulovitá květenství průměru 1,5 – 4,5 cm. Roste na mělkých březích čistých a studených vod, na vápenitých písečných náplavech (v ČSSR na Třeboňsku).