Cyperus haspan L. – šáchor

Cyperaceae – šáchorovité

30 – 50 cm, VII. – IX.


Šáchor Cyperus haspan je rozšířen ve vlhkých tropech a subtropech celého světa jako vytrvalá rostliny.
Podobá se malé palmě. Trsy jsou vysoké 40 – 50 cm, zakončené hustým chvostem tuhých listenů a dlouhých nitkovitých listů. Lodyhy i listy jsou hladké, trávově zelené.
Šáchory se pěstují v květináčích, které se staví asi čtvrtinou do vody nebo se sázejí do nízkých akvárií nebo paludárií. Jako substrát je vhodná směs 3 dílů drnovky, 2 dílů pařeništní zeminy, 2 dílů listovky, 2 dílů říčního písku a 2 dílů dřevěného uhlí.
Šáchory se obvykle množí dělením kořenového balu tak, že se při přesazování část balu oddělí ostrým nožem. Lze je také množit vrcholovou částí, která se odřízne s asi 0,5 cm kouskem lodyhy. Listy se zkrátí, aby se omezil výpar, a takto upravený vrchol lodyhy se položí na misku s vodou, kde brzy koření.
Šáchor Cyperus haspan je krásná rostlina, vhodná pro mělké nádrže, ale přezimuje poměrně obtížněji než jiné šáchory, v zimě potřebují teploty 15 – 20°C. Při vyšší teplotě a výživném substrátu tvoří rychle se rozrůstající porosty.
Velmi podobný druh báchoru, který se pěstuje častěji jako pokojová rostlina, je šáchor střídavolistý C. alternifolius L., hlavně jako kultivary ´Gracilis´ a ´Nanus Compactus´.