Ceratophyllum demersum L. – růžkatec ponořený

Ceratophyllaceae – růžkatcovité

50(80) – 100 cm, VII. – IX.


Tato vodní zcela ponořená rostlina roste po celém světě. Růžkatce rostou i v tropech (např. některé druhy z Kuby, západní Nové Guineje se pěstují v akváriích).
Náš domácí růžkatec ponořený má rozvětvenou a článkovanou lodyhu, která bývá dlouhá až přes 1 m. listy má tuhé, tmavozelené, jednou až dvakrát vidličnatě větvené, se 2 – 4 zubatými cípy, velmi křehké. Vzrostné vrcholy se podobají větvičkám jehličnatých stromů. Celá rostlina po vytažení z vody brzy hyne. Květy mají krátkou stopku a jsou přisedlé v paždí listenů. Plody jsou vejčité černé oříšky. Růžkatce jsou vývojové velmi staré typy rostlin, které přetrvaly do dnešní doby.
Růžkatec ponořený přezimuje v přírodě pod ledem a rozmnožuje se většinou tzv. zimními formami. Jde v podstatě o sezónní dimorfismus celé rostliny, jsou to vlastně velmi zkrácené a tlusté stonkové segmenty (zimní pupeny).
Růžkatec někdy zakořeňuje, ale většinou se vznáší pod vodou a tvoří husté porosty v tůních, rybnících a stojatých vodách, a to i v chladnějších oblastech. Vytváří v přírodě (např. v Polabí) charakteristická společenstva se stulíky a stolístky v jezerech a tůních v silně živinami zásobených vodách. Dá se dobře pěstovat v zahradních rybníčcích s domácími vodními rostlinami a lekníny.
V Evropě i v ČSSR je také rozšířen podobný druh růžkatec potopeny – Ceratophyllum submersum L., který má lístky světlejší, útlé a nitkovité.