Cabomba australis SPEGAZZ. – KABOMBA JIŽNÍ

Cabombaceae – kabombovité

80(100) – 200 cm, III. – IX.


Kabomba jižní pochází z Jižní Ameriky (jižní Brazílie, Paraguay, Chile, severní Argentina) a u nás se pěstuje jako dekorativní akvarijní rostlina.
Má lodyhy dlouhé 80 – 150 cm a jednotlivé články dlouhé 1 – 10 cm. listy jsou sytě zelené, polokruhovité, dlouhé 3 cm a široké 4 cm, rozdělené v úkrojky široké 0,3 – 0,6 mm. Vzplývavé listy jsou úzce vejčité. Kabomba jižní se od ostatních druhů rodu Cabomba liší květem. Korunní plátky jsou vejčité, žluté s oranžovou skvrnou a tak široké, že se navzájem překrývají.
Na teplotu vody v akváriu je kabomba jižní méně náročná, roste dobře při teplotách 16 – 22°C. Je však velmi náročná na světlo a složení vody. Voda má být měkká – do 6°C dGH, s dostatečným obsahem živin.
Množí se vrcholovými řízky olistěných lodyh a v akváriu při optimálních světelných podmínkách, především při denním světle, tvoří hustě zelené trsy.
V akváriích se nejčastěji pěstuje kabomba karolínská (C. caroliniana A. Gray), pocházejí z jižní části USA. Vyskytuje se v několika varietách, např. Caroliniana var. multipartita Hort. s bohatými listy a velkým počtem jemných úkrojků a C. caroliniana var. paucipartita Ramen. et Florsch. s listy, které mají jen několik redukovaných úkrojků tenčích než u C. aquatica.
Kromě těchto variet vyla v NDR vypěstována kabomba karolínská – Cabomba caroliniana var. tortifolia Mühlberg – s listy, které mají spirálovitě točené a stříbřitéě zelené úkrojky.