Pobřežní květena

 

Nejbližší okolí v návaznosti na vodní nádrž osazujeme rostlinami, které se svým charakterem k vodě hodí. Může zde jít o velmi různé případy, které je třeba řešit individuálně a je k tomu třeba jisté dávky citu pro prostředí, vkusu a výtvarných schopností. Pobřežní květena by měla vnášet d partie také jistou barvitost v období, kdy vodní květena nekvete, tj. hlavně v časnějším jaru a pozdním létě. Výběr květeny musíme samozřejmě řídit především nároky jednotlivých druhů na půdní vlhkost a také na osvětlení stanoviště, aby se vysázené rostliny opravdu dobře dařily. Pokud jde o půdní vlhkost, můžeme si použitelný sortiment rozdělit na dvě kategorie. První zahrnuje druhy, které se svým charakterem hodí do blízkosti vodní partie, daří se však dobře v půdě s normální vlhkostí. Tento případ přichází velmi často v úvahu u umělých nádrží, u nichž se nepočítá se zasakováním vody do okolí.
Druhým případem je situace, kde je půda přirozeně vlhčí nebo jejíž vlhkost uměle zvyšujeme přepadovou vodou z jezírka anebo počítáme tím, že partii budeme pravidelně vydatně zavlažovat. Pro tuto situaci by půda také měla mít vyšší obsah humusu. Obohacujeme ji tedy hlavně rašelinou, popřípadě i vyzrálou listovkou. Rašelina je zvlášť vhodná, protože má velkou schopnost jímat a udržovat vodu.
 

Výběr druhů, kterým se daří nebo dobře snášejí normální zahradní půdu

Bergenia cordifolia – bergénie. Tvoří trsy okrouhlých, leskle zelených listů. Rostlina je vysoká 30 – 40 cm a kvete v dubnu až květnu růžově až červeně.
Brunnera macrophylla. Trsy srdčitých, jemně chloupkatých listů jsou vysoké asi 30 – 40 cm. kvete od konce dubna až do začátku června drobnými modrými květy, které připomínají květy pomněnky.
Helianthus salicifolius – slunečnice. Je to vzpřímená až přes 2 metry vysoká rostlina  s nevětvenými lodyhami, olistěnými dlouhými, úzkými, převislými listy. Kvete žlutě na vrcholcích lodyh – v září. Je použitelná do pozadí partie.
Hemerocallis x hybrida – denivka. Tvoří trsy podlouhlých listů s květy podobnými liliím. Kvete žlutými, oranžovými, červenými až růžovými květy od června do července. Kvetoucí rostliny jsou vysoké 70 – 100 cm.
Iris x barbata – kosatec. Je známá trvalka s mečovitými listy, vysoká 60 – 100 cm. kvete v červnu až v červenci a má mnoho kultivarů téměř všech barev.
Iris ochroleuca. Je kosatec vysoký asi 80 – 100 cm, připomínající svým charakterem bahenní druhy. Vnější okvětní lístky jsou vodorovně odstálé a jsou bílé se žlutou skvrnou.
Iris sibirica. Je velmi vhodný druh kosatce pro tyto účely. Časem narůstají mohutné trsy úzkých listů. V červnu rozkvétá množstvím květů v různých odstínech od bílé až do tmavě modré na lodyhách dlouhých 80 – 120 cm.
Kniphofia  uvaria. Je zajímavá a krásná trvalka, tvořící trs úzkých, stálezelených listů. Koncem léta vyrůstají stvoly dlouhé 80 – 120 cm, zakončené hustými hrozny trubkovitých květů v barvách od žluté až po červenou.
Lysimachia punctata – vrbina. Je vysoká 60 – 70 cm, kvete žlutě v červnu a v červenci. Je to pěkná, naprosto nenáročná trvalka, která se však rychle šíří oddenkováním. Proto v menších partiích raději vymezíme její kořenový prostor.
Lythrum salicaria – kyprej. V přírodě roste na vlhčích místech, v zahradách se však spokojí i se sušší půdou. Téměř nevětvené lodyhy vysoké 100 – 140 cm jsou zakončeny hustými klasy karmínově červených květů. Kvete v létě. Je též nízký kultivar ´Robert´, vysoký 40 – 60 cm.
Rheum palmatum – reveň. Je to vyloženě solitérní rostlina robustního vzrůstu, tvořící trsy velkých, krásně dělených listů. Kvetoucí rostlina (VI. – VII.) je vysoká až 2 m.
Tradescantia x andersoniana – podenka. Rostliny jsou vysoké 50 – 60 cm a mají podlouhlé listy. Příčetné květy jsou bílé, růžové, červené až modré a kvetou od června až do srpna. Je to velmi pěkná a nenáročná rostlina, musíme jen dbát, aby se příliš nerozšířila samovýsevem.
Trollius x cultorum – upolín. Je známá rostlina vlhčích luk se žlutými kulovitými květy. Pěstuje se hlavně kultivary, které vynikají většími, plnějšími květy v barvách od světle žluté až po oranžovou. Kvetou hlavně v květnu. Jsou celkem nenáročné na vlhkost. Jsou vysoké 60 – 80 cm.
Důležitou složkou této květeny jsou dále okrasné traviny, které svým vzhledem vhodně doplňují okolí vodních partií. Uvedeme si tedy některé druhy, vhodné pro tento účel a nevyžadující zvýšenou vlhkost na stanovišti.

Sortiment travin pro normálně vlhkou půdu

Elymus arenarius – ječmenka. Je 60 – 80 cm vysoká tráva se širšími, šedými listy. V červnu až červenci rozkvétá ozdobnými klasy. Je velmi pěkná, ale silně oddenkuje, takže buďme opatrni při jejím použití. Hodí se spíše pro větší prostory.
Miscanthus sinensis. Má několik velmi ozdobných kultivarů, které jsou důležitou složkou zahradních partií. Tvoří neoddekující trsy vysoké 160 – 180 cm. důležitější kultivary jsou:
´Strictus Variegatus´, který má strohý vzrůst a příčně žlutě pruhované listy.
´Gracillimus´ s úzkými ladně obloukovitě rozloženými listy.
´Silberfeder´, který je vyšší (až přes 2 metry) a svým vzrůstem připomíná rákos. V září rozkvétá množstvím peřitých chocholů.
´variegatus´, vyznačující se krásným rozložitým vzrůstem a podélně žlutě pestrými listy.
Moliana arundinacea (syn. M. altissima). Je vzpřímeně rostoucí travina se zeleným olistěním. Koncem léta kvete řídkými větvenými klasy. Je vysoká 150 – 170 cm. na podzim se celá barví do hněda až oranžova.
Panicum virgatum – proso. Vzrůstem i kvetením je podobné předešlému druhu, je však o něco nižší a jeho listy zůstávají zelené až do podzimu.
Panicum clandestinum. Má širší listy a svým charakterem připomíná bambus. Rostlina je vysoká asi 150 cm.
Spartina michauxiana ´Aureomaginata´. Je velmi dekorativní travina se žlutě vroubenými listy, které se ohýbají až k zemi. Výška je 120 – 140 cm. mírně oddenkuje, takže v menších partiích je vhodné jí vymezit prostor pro kořeny.
Je-li půda v blízkosti vodní nádrže vlhčí, máme možnost výběru z jiného sortimentu rostlin. Některé druhy, uvedené v přehledu rostlin pro sušší půdy se budou ve vlhké půdě dařit ještě lépe – sušší půdu však snášejí celkem dobře. Jsou to například bergenia, Brunnera, Iris sibirica, Tradescantia, Trollius.Sortiment trvalek pro vlhčí půdy

Ajuga reptans – zběhovec. Tvoří nízký (asi 15 cm) porost, kvetoucí modře v květnu až červnu. Rostlina je však ozdobná po celý rok svými listy, které jsou u jednotlivých kultivarů různě zbarvené, např. kultivar ´Atropurpurea´ má listy hnědočervené, ´Multicolor´ žlutě, červeně a hnědě pestré.
Aruncus sylvester – udatna. Tvoří mohutnější trsy se zpeřenými listy, které rozkvétají v červnu hustými latami drobných, smetanově bílých květů. Rostlina je vysoká až 150 cm, miluje polostín, slunce však snáší.
Astilbe x arendsii – čechrava. Kvetoucí rostliny jsou vysoké 50 – 80 cm. drobné květy jsou ve vzpřímených latách a kvetou hlavně v červenci. Je mnoho kultivarů v barvách bílé, růžové, červené až fialové. Miluje polostín.
Caltha palustris – blatouch. Je to nízká rostlina s okrouhlými, leskle zelenými listy. Kvete žlutě v dubnu až květnu. Zvlášť pěkný je plnokvětý kultivar ´Multiplex´. Daří se ve vlhké půdě až bažině. Je vynikající pro vlhké okraje vodních partií.
Cimicifuga cordifolia – ploštičník. Tato štíhle rostoucí rostlina má dlanitě dělené listy a je vysoká až 180 cm. kvete v srpnu smetanově bílými květy v dlouhých větvených hroznech. Miluje polostín.
Filipendula ulmaria – tužebník. Tvoří trsy vysoké 100 – 130 cm, se zpeřenými listy. Kvete v červnu až červenci drobnými smetanově bílými květy v hustých květenstvích. Je vhodný i pro bažiny.
Hosta sieboldiana – bohyška. Tvoří mohutné rozložité trsy velkých, široce srdčitých listů, které jsou šedozelené s výraznou žilnatinou. Výška rostlin je 50 – 60 cm. v červnu až červenci rozkvétá bílými, zvonkovitými květy. Je více pěkných druhů bohyšky s menšími listy, některé jsou pestrolisté.
Iris kaempferi – kosatec. Je nejkrásnější kosatec pro vlhká místa až bažiny. Má mnoho atraktivních kultivarů.
Ligularia – popelivka. Je jednou z krásných rostlin, které vy v okolí vodních partií neměly chybět. Rostliny jsou většinou vysoké 150 – 170 cm, s velkými okrouhlými listy. V srpnu rozkvétají žlutými až oranžovými úbory, které jsou různě uspořádány podle druhu. Pěstují se hlavně L. dentata, L. x hesei a L. wilsoniana.
Kumulus luteus – kejklířka. Je to rostlina vysoká 30 – 40 cm, s podlouhle vejčitými listy. Poměrně velké žluté květy tvaru pantoflíčků mají na spodním pysku několik tmavých teček. Kvete v červenci až srpnu. Je vhodná pro vlhká místa až bažiny.
Peltiphyllum peltatum. Je zajímavá a dekorativní rostlina, kvetoucí v dubnu až květnu bez listů. Květy jsou červené nebo bílé v latovitém květenství na chlupaté lodyze vysoké 40 – 50 cm. po odkvětu narostou velké, okrouhlé, štítovité listy, které jsou ozdobou po celý rok. Miluje dosti vlhka.
Primula – prvosenka. Má několik druhů, které se nejlépe daří ve velmi vlhké a bažinaté půdě. Jezus to hlavně P. florindae, kvetoucí v červnu až červenci okolíkem převislých, světle žlutých květů na silných lodyhách vysokých 50 – 60 cm. P. rosea je nízká, jen 10 – 15 cm vysoká, svítivě růžová prvosenka, kvetoucí v březnu až dubnu. Hodí se na mělké okraje potůčků a jezírek. Vlhké stanoviště dále milují P. japonova, vysoká 30 – 50 cm, kvetoucí v červnu patrovitým květenstvím růžových až červených květů. P. x bullesiana kvete v červnu až červenci v barvách žluté, oranžové, červené, lila až fialové. Je vysoká 40 – 50 cm.
Rodgersia aesculifolia. Kvetoucí rostlina je vysoká až 100 cm, má velké dělené listy, podobné listům jírovce. Kvete v červenci až srpnu drobnými bílými květy ve větveném květenství. Je to velmi dekorativní rostlina milující polostín a vlhko, nikoliv však bažinu.
Součástí pobřežní květeny na vlhčích stanovištích mohou být i některé cibulnaté a hlíznaté rostliny.
Uvedeme alespoň přehled důležitějších druhů; v přehledu jsou údaje uvedeny v tomto pořadí: druh / barva květů / výška / doba květu / stanoviště.

Anemone nemorasa – sasanka / bílá / 10 cm / IV. – V. / polostín
Corydalis cava – dymnivka / červená, bílá / 20 cm / IV. – V. / polostín
Erythronium dens-canis – kandík / růžová / 20 cm / IV. – V. / polostín
Fritillaria meleagris – řebčík / bílá, purpurová / 30 cm / IV. – V. / slunce až polostín
Leucojum aestivum – bledule / bílá / 35 – 50 cm/ V. – VI. / polostín
Leucojum vernum – bledule / bílá / 20 cm / II. – III. / polostín
Lilium canadense – lilie / oranžově žlutá / 150 cm / VI. – VIII. / slunce až polostín
Lilium pardalium – lilie / oranžová / 150 – 200 cm / VIII. / slunce až polostín
Endymion hispanicum – / bílá, modrá, růžová / 30 cm / slunce, polostín
Scilla sibirica – ladoňka / modrá / 10 – 15 cm / III. / slunce až polostín

Výčet rostlin pro vlhčí stanoviště by nebyl úplný, kdybychom pominuli i některé dřeviny. Uvádíme proto výběr druhů, vhodných pro tyto podmínky; pořadí údajů v přehledu je: druh / výška / stanoviště

Acer palmatum – javor / až 3 m / polostín – slunce
Beluta nana – bříza / až 1 m / slunce – polostín
Daphne mezereum – lýkovec / až 1 m / polostín – stín
Erica tetralix – vřesovec / až 0,4 m / slunce - bažina  
Gaultheria procumbens – libavka / až 0,2 m / polostín
Kalmia angustifolia – mamota / až 1 m / slunce - polostín
Kalmia latifolia – mamota / až 2 m / slunce - polostín
Ledum palustre – rojovník / až 0,5 m / slunce - polostín
Magnolia stellata – šácholan / až 3 m / slunce
Pernettya mucronata – / až 0,5 m / slunce - polostín
Pieris floribunda – / až 2 m / polostín
Salix caprea – vrba jíva / až 4 m / slunce - polostín
Salix repens – vrba / až 0,5 m / slunce
Salix lanata – vrba / 0,5 – 1 m / slunce
Salix myrsinifolia – vrba / až 0,4 m / slunce