Parnassia palustris L. – tolije bahenní

Parnassiaceae – tolijovité

(5) 25 – 40 cm, VI. – VIII. V horách, VIII. – IX. v nížinách


Tato naše krásná, vlhkomilná rostlina roste kromě v Evropě i v Asii a Americe.
Je to bylina, která vyrůstá z oddenku chudou růžicí listů s dlouhými řapíky. Listy jsou srdčitě vejčité, celokrajné, často jemně tečkované. Jediný lodyžní list je srdčitě objímavý a přisedlý. Lodyhy jsou lysé, jednokvěté, vysoké 5 – 40 cm. Velké (průměru až 3 cm), úhledné pětičetné květy mají tupé, zelené a nestejně velké kališní lístky. Korunní plátky jsou bílé, široce až okrouhle vejčité a mají 5 tyčinek. Kromě toho je v květu 5 patyčinek, které jsou třásnité a napodobují medníky. Plod vícesemenná tobolka, která se otevírá čtyřmi chlopněmi.
Tolije bahenní z naší přírody rychle ustupuje, neboť odvodňováním ubývají její přirozené lokality – vlhké ostřicové louky, které jsou odvodˇbovány. Roste v nížinách a vystupuje i do horských oblastí roztroušeně po celém státě.
Roste na mokrých loukách, slatinách i rašelinách (hlavně v subalpínském i alpínském stupni), nejraději na vápencích a na vlhkých skalních sutinách, často i v nízkých formách.
Poměrně dobře se množí ze semen a vyskyz´tuje se i v sortimentu rostlin vhodných pro skalky a břehy skalkových jezírek. Je to ohrožený a chráněný druh naší přírody.