Schoenoplectus lacustris (L.) PALLA – skřípinec jezerní

Cyperaceae – báchorovité

80 – 300 cm, VI. – X.


Je rozšířen téměř po celém světě. V jezerních oblastech tvoří souvislé porosty jako rákosina nevystupující z vody.
Z oddenků, které rostou do značné hloubky a jsou zakryty červenohnědými lesklými šupinami, vyrůstají vysoké, bezlisté, oblé a lesklé lodyhy, jež uvnitř mají komůrkovité vzdušné pletivo. Lodyhy jsou vysoké 8é cm, někdy však dorůstají až 3 – 4 m. Vypadají jako dlouhé tmavozelené pruty. Na nich vyrůstají na krátkých stopkách hustě nahlučené svazečky květů.
Skřípinec se rozrůstá velmi intenzivně. V zahradě nachází menšá uplatnění, používá se s výhodou při zpevňování břehů a je vhodný jen pro velké vodní plochy.
Je rozšířen po celém světě (chybí v arktických oblastech). Roste jako pobřežní druh v periodicky vysychajících vodách, často brakických.