Alismodia

Obojživelné a bahenní rostliny typu žábníku (Alisma plantago-aquatica).
Jsou to vodní a obojživelné rostliny pobřežního pásu, zpočátku jsou ponořené ve vodě, ale brzy vyrůstají z vody jako bahenní rostliny statného vzrůstu. Některé mohou žít obojživelně a tvoří mnoho přechodných typů. Hluboce kořenují v bahně, listy mají v růžici.
Podle výšky vodního sloupce tvoří několik typů listů – mají význačnou heterofylii. Listy jsou zprvu pentlicovité, submerzní, ale později kopinaté, srdčité nebo oválné až střelovité, emerzní. Květy a reprodukční orgány jsou vždy nad vodou. Mají širokou ekologickou amplitudu, ale dávají přednost trvale zaplavovaným lokalitám, mají střední nárok na humus a bázické substráty.
Patří sem žábníky Alisma plantago-aquatica, A. lanceolatum a A. gramineum, šípatky Sagittaria sagittifolia, S. graminea a S. latifolia, šípatkovce Eichnodorus cordifolius, E. berteroi, E. osiris a E. amphibius.