Hydrocharida

Větší plovoucí vodní rostliny typu vodňanky (hydrocharis morsus ranae).
Tento typ na vodě plovoucích větších rostlin zahrnuje dokonale vyvinuté vodní rostliny, které mají vytvořeno plovací zařízení (hydrostatický aparát) nebo alespoň tak značný výskyt vzdušného (aerenchymatického) pletiva, že jsou ve vodě nadnášeny a plavou na hladině.
Vždy mají vyvinutý kořenový systém, proto někdy na mělkých místech snadno kořenují a jsou pak upevněny v substrátu. Přezimují bez vodního sloupce, vlastně jim v zimě nadbytek vody škodí. Některé z nich krásně kvetou a mají tedy dekorační význam v nádržích – hlavně v zahradních rybníčcích.
Patří sem vodňanky Hydrocharis morsus ranae a Limnobium spongia, babelka Pistia stratiotes, řezan Stratiotes aloides, tokozelky Eichhornia crassipes a E. azurea, kotvice Trapa natans a T. bicornis.