Cryptocorynida

Bahenní a obojživelné tropické rostliny typu kryptokoryn (Cryptocoryne beckettii) a kalatek (Aponogeton crispus).
Jsou to pobřežní a bahenní, většinou tropické vodní rostliny s mohutnou stavbou těla. V listech i stoncích se vytváří dosti mechanického oporného pletiva. Submerzní formy mají listy většinou plihlé, bez mechanické opory.
Tyto rostliny přecházejí do lomozní až suchozemní fáze, ale někdy, např. v kaváriích se stálou výškou vodního sloupce, rostou trvale ponořené. Kvetou vždy nad vodou. Květenství kryptokoryn je palice s toulcem, květenství kalatek je klas. Kalatky mají často zvlněné listy a nevytvářejí terestrické formy. Ostatní rody, např. Cryptocoryne, rostou mnohdy ve vynořené fázi.
Patří sem kryptokoryny Cryptocoryne beckettii, C. undulata, C. cordata a C. nevillii, kalatky Aponogeton ulvaceus, A. madagascariensis, A. echinatus a A. crispus, lagenandra Lagenandra ovata  anubis Anubis afzelii.