Typhida

Vysoké, statné pobřežní rostliny, hlavně rákosiny, typu rákosu (Phragmites australis) a orobince (Tupna latifolia).
Do této skupiny patří mnoho pobřežních rostlin, nízkých i vysokých rákosin, ostřic, sítin a šáchorů. Žijí jen v lomozní a terestrální fázi, vyšší nároky mají jen na vodu v substrátu. Nemají už submerzní fázi. Tvoří souvislé porosty kolem vodních nádrží a na vlhkých místech. Některé jsou adaptovány i na kyselé a sterilní substráty, rašeliny a slatiny, jako ostřice a suchopýry.
Typickou dominantou pobřežních pásů vod a nejrozšířenější rostlinou tohoto typu po celém světě je rákos Phragmites australis. Dále sem patří lesknice Phalaris arundinacea, orobince Tupna latifolia, T. angustifolia, T. laxmannii, T. schuttleworthii, T. minima, báchorek Pycreus flavescens, skřípince Scirpus tabernaemontani, S. minimum, puškvorce Acorus calamus, A. gramineus a kosatce Iris pseudacorus, I. sibirica.