Myriophyllida

Vodní rostliny vzplývavé ve vodě a kořenují v bahně typu stolístku (myriophylum spicatum).
Tyto rostliny jsou přísně vázány na život ve vodním sloupci. Mají dlouhé a hustě olistěné lodyhy. Listy jsou často děleny v drobné úkrojky (segmenty), aby zvětšili asimilační plochu a lépe využily ve vodě rozptýlené (difúzní) světlo. Jsou drobným zdrojem kyslíku – jsou užitečné při chovu ryb. Kvetou vždy nad vodou, mají tedy v době květu kontakt se vzduchem (hydroaerophyta), plody dozrávají pod vodou. Některé vytvářejí přechodně suchozemské formy v bahně. Do hustých trsů, tzv. měkké flóry, se vytírá mnoho druhů ryb.
Patří sem stolístky Myriophyllum verticillatum, M. spicatum, M. Alterniflorum, M. aquaticum a M. japonicum, vodní mor Elodea canadensis, morovinka Egeria densa, spirálovka Lagarosiphon major, přeslenice Hydrilla verticillata, žebratka Hottonia palustris, hvězdoše Callitriche palustris, C.hamulata a C. hermaphroditica, lakušník batrachium aquatile a akvarijní rostliny kabomba Cabomba australis, bahnatka Linnophila aquatica aj.