Vallisnerida

Ponořené rostliny s pentlicovitými listy typu zakrutichy (Vallisneria spiralis)
Jsou to vodní submerzní rostliny bez lodyh, s dlouhými úzkými pentlicovitými, šídlatými nebo nitkovitými listy v růžici; netvoří jiné typy listů nad vodou. Kořenují v bahně nebo písku pravými kořeny. Množí se vegetativně oddenkovými výběžky, takže se rychle rozrůstají. Některé druhy, jako zakruticha (Vallisneria spiralis), šídlatka (isoëtes), míčovka (Pillularia), šípatka šídlatá (Sagittaria subulata), tvoří pod vodou nekvetoucí porosty, tzv. vodní louky.
Kvetou na hladině, často mají zajímavý způsob opylování (Vallisneria spiralis). Hojně se pěstují v akváriích, sklenících i umělých zahradních bazénech.
Patří sem zakruticha Vallisneria spiralis, šípatkovce Eichnodorus latifolius, E. austroamericanus, E. angustifolius a E. tenellus, šípatka Sagittaria subulata, kapradina Pilularia globulifera a šídlatka Isoëtes lacustris se šídlovitými listy.