Lemnida

Drobné plovoucí vodní rostliny typu okřehku (lemna minor).
Jsou to typičtí zástupci povrchové (pleustonní) vegetace. Redukce rostlinných orgánů postoupila zde velmi daleko; chybějí listy, kořeny, někdy i stonek.
Vítr a vodní proudy je snadno přemisťují. Na světlo jsou méně náročné. Na lokalitách jsou omezeny na závětrná místa, mezi rákosím a v zátočinách. Na mělčích místech tvoří charakteristická společenstva. Jsou to většinou plevelné druhy. Poměrně rychle se množí a odčerpávají z vody mnoho živin. Některé druhy jsou ozdobné a pěstují se v akváriích a zahradních bazénech.
Patří sem okřehlý Lemna minor, L. trisulca, L. gibba, závitka Spirodella polyrrhiza, drobnička Wolffia arrhiza, azolka Azolla caroliniana, nepukalky Salvinia natans, S. auriculata a vodní játrovka trhutka Riccia fluitans.