Eleocharida

Bahenní rostliny typu bahničky jehlovité (Eleocharis auricularis).
Tyto bahenní rostliny rostou většinou obojživelně. V mládí rostou většinou v limozní fázi, později některé žijí na bahně plazivě, ale častěji úplně vynořené – v terestrální fázi. Mají dokonale vyvinuta oporná pletiva; v limoózní fázi jsou zvyklé na vyšší relativní vlhkost vzduchu a periodické záplavy (např. dna letněných rybníků). Kvetou vždy v emerzní fázi na suchu.
Jsou zde hojně zastoupeny rostliny tvořící souvislé porosty nižších rákosin, vodou periodicky zaplavovaných skřipin, sítin, šáchorů a ostřic. Typ zahrnuje ekologicky heterogenní směsici druhů, např. druhy obnaženého dna, druhy zaplavovaných luk, obligátní halofyty apod.
Patří sem bahničky Eleocharis palustris, E. acicularis, E. palustris, a E. vivipara, zakucelky Ludwigia palustris, L. repens, L. arcuata, L. ovalis, vrbiny Lysimachia nummularia, L. vulgaris, solenka Samolus valerandi, potočnice Nasturtium officinale, řeřišnice Caradmine lyrata, rukev Roripa amphibia, prutka Hippuris vulgaris, vachta Menyanthes trifoliata a ďáblík Calla palustris.