Nymphaeida

Rostliny s květy a listy vzplývajícími na vodě typu leknínu (Nympahea alba), stulíku (Nuphar  lutea) a dresu (Potamogeton natans).
Mají listy vzplývající na hladině; první listy bývají ještě submerzní. Hluboce kořenují v substrátu (v bahně). Listy i kořeny vyrůstají z tlustých členěných oddenků, listy mají dlouhé řapíky a průduchy jsou na líci čepele.
Všechny tyto rostliny žijí ve vodním sloupci, někdy ve značných hloubkách. Tento způsob přístupu ke vzduchu vede k tvarové specializaci ve vodním prostředí. Rostliny otevírají nad vodou zpravidla velké, krásné a voňavé květy. Plody po dozrání klesají pod vodu. Rosliny přezimují většinou oddenky v bahně.
Patří sem všechny druhy leknínů (Nymphea) a stulíků (Nuphar),dále rdesy Potamogeton natans, P. crispus, P. lucens a P. gramineus, rdestice Groenlandia densa, plavín Nymphoides peltata a rdesno Persicaria amphibia.