Ceratophyllida

Ponořené vodní rostliny bez kořenů typu růžkatce (Ceratophyllum demersum)
Jako pravé vodní rostliny žijí jen ve vodním sloupci a netvoří vůbec suchozemské formy. Vytaženy z vody na sucho rychle hynou. Rostou pod vodou a nemají kořeny; živné látky čerpají celým povrchem těla. Pod vodou jsou opylovány, pod vodou také kvetou a tvoří semena. Tvoří zimní pupeny (turiony, hibernacula). Listy mají rozděleny v úkrojky (segmenty) a takto zvětšenou asimilační plochou listů lépe využívají ve vodě rozptýlené (difúzní) světlo.
Některé rostliny, jako bublinatky (Utcicularia) a aldrovandka (Aldrovanda), dokáží trávit bílkoviny – jsou masožravé. Bublinatky kvetou nad vodou. Jsou zde také vývojově velmi staré typy, jako mechy a parožnatky.
Patří sem růžatce Ceratophyllum demersum a C.. submersum, řečanky Najas marina, N. graminea, N. microdon a N. minor, bublinatky Utricularia vulgaris a U. australis, Prameniska Fontinalis antipyretika a parožnatky Chara fragilit a Ch. foetida  a lesklenka Nitella flexilis mucronata.