Přezimování leknínů

Zahradní barevné lekníny nejbezpečněji přezimují pod vodou v hloubce, kde voda již nezamrzá. Při +4°C má voda největší hustotu a klesá ke dnu a zde také přežijí oddenky leknínů. To umožňuje i rybám přezimovat u dna nádrží.
Mělce vysázené lekníny a jiné rostliny ponoříme na zimu hlouběji do vody tak, aby výška vodního sloupce nad oddenkem byla 30 – 50 cm. pokud zůstaly v nádrži ryby a na podzim nebylo možné vyčistit dno od rostlinných zbytků, vysekáváme raději v ledu otvor a ten zakryjeme slámou, rákosem nebo prkny. Je důležité překontrolovat, zda na podzim voda v nádrži neklesla. Výhodné také je, jakmile se vytvoří led, snížit o několik centimetrů hladinu vody. Pak vznikne mezi ledem a vodou vzduchový polštář, který působí jako tepelná izolace.
Malé vodní nádrže, velké keramické mísy i velké kontejnery z plastů ponecháme raději venku, izolujeme jejich stěny a zapustíme je hlouběji do země. Minilekníny jsou velmi odolné, snesou i velmi tuhé mrazy.
Fóliové nádrže na zimu nikdy nevypouštíme. Betonové nádrže při správné konstrukci a armování vydrží i velké tlaky vody a tuhé mrazy.