Množení leknínů

Lekníny se množí dělením oddenků, botanické druhy (N. alba, N. Pygmea, N. odorata) i semeny.
Asi po 3 letech je třeba lekníny vyjmout a rozdělit. Starší rostliny rychle vyžívají substrát, vytvoří mnoho listů a přestávají kvést. Nejlépe vypadají květy leknínů ve třetím roce po výsadbě. V dubnu nebo v květnu lekníny vyjmeme a rozřežeme oddenek na kousky tak, aby každá část oddenku měla pupeny nebo mladé listy. Oddělené části brzy koření v dostatečně teplé mělké vodě (do 20 – 30 cm); později zvyšujeme hladinu na 50 cm. rostliny volně sázené do dna nebo přímo do šachet odnožují snadněji než rostliny v nádobách.