Lekníny v zahradě

Pro zahradní jezírka a jiné nádrže s vodními rostlinami jsou nejoblíbenější barevné kultivary leknínů, které většinou vznikly křížením botanických druhů leknínů a jejich variet.
V současné době máme k dispozici sortiment asi 150 – 160 kultivarů barevných leknínů. U mnoha kultivarů dnes už není známo, z jakých rodičů vznikly.
Za nepřekonatelného šlechtitel leknínů platí dodnes Francouz Latour-Marliac z města Temple sur Lot na Loiře, který vytvořil mnoho krásných  nových barevných kultivarů.
V zahradách pěstujeme osvědčené, energeticky nenáročné barevné lekníny, které dobře přezimují pod ledem a které nepotřebují tolik péče a stěhování na zimu do teplých skleníků.
Pěstování tropických druhů botanických leknínů a lotosů je zatím značně energeticky náročné, neboť tyto druhy nemohou dobře a úspěšně růst bez celoročně vytápěných skleníků a bazénů. Jistě bychom uvítali obohacení sortimentu i o kultivary modré barvy.
Mnozí pěstitelé vybírají lekníny jen podle barvy, ale ta není zcela spolehlivým kritériem, neboť mnohé kultivary často během vývinu květu do plné zralosti mění barvu. Je zajímavé, že zájemci o lekníny často dávají při výběru přednost červené barvě, ačkoliv právě růžových a načervenalých leknínů je nejvíce. Mnohem vzácnější jsou např. žluté a bílé lekníny a právě ty jsou ve sbírkových zahradách poměrně vzácné.
Dále se musí při výběru počítat se vzrůstem kultivaru, který musí odpovídat ploše nádrže. Je třeba si uvědomit, že středně velký leknín zabere v plné vegetaci plochu nejméně 2-3 m2 a že polovina plochy vody v nádrži by měla zůstat volná, přičemž mělké okrajové části nádrží nejsou vhodné pro lekníny.
Pro praktickou potřebu lze rozdělit barevné lekníny podle velikosti a nároku na hloubku vody do čtyř skupin (A, B, C, D):
Ve skupině A jsou malé trpasličí druhy (minilekníny) rostoucí v hloubkách do 20 cm od povrchu substrátu k hladině. Květy mají průměr často jen 4 cm a listy zakrývají jen malou plochu. Tyto druhy jsou vhodné především do skalkových jezírek a jsou uvedeny na konci přehledu kultivarů leknínů na str. 17.
Ve skupině B jsou středně vzrůstné lekníny, rostoucí v hloubkách 30-40 cm.
Ve skupině C jsou vzrůstné kultivary leknínů vhodné pro hloubku 40 – 70 cm.
Do skupiny D patří největší lekníny, tzv. maxilekníny, vyžadují hloubku 80 – 100 cm i více (např. nympahea gladstoniana). Tyto obrovské lekníny mají často květy v průměru 15 – 20 cm.
Již při nákupu je třeba zvážit výběr kultivarů nejen z hlediska barevnosti, ale také z hlediska vzrůstu, který má odpovídat hloubce vody a velikosti nádrže, přičemž je nutno respektovat i sklon některých kultivarů k samovolnému rozrůstání. Samozřejmě, že při koupi leknínů je také třeba dbát na dobrý zdravotní stav.
Pro výsadbu leknínů je třeba již předem připravit dobrý výživný substrát a místo v nádrži.