Škůdci vodních a vlhkomilných rostlin

Z biologických činitelů někdy rušivě ovlivňuje vodní vegetaci řada živočichů; například ryby – vegetariáni (tolstolobik, amur) ničí porosty, ptáci a vodní měkkýši napadají listy, někteří hlodavci, jako ondatry a hryzci, ničí kořeny a listy.
V zahradě škodí na vodních rostlinách (včetně leknínů) některé druhy hmyzu.
Mšice leknínová (Rhopalosiphon nymphaeae) přezimuje na slivoních, v létě napadá listy a květy vodních rostlin, např. leknínu, stulíku, šípatky, šmelu aj. někdy si je můžeme zavléci i do akvárií. Chemická ochrana pyrethroidními přípravky je možná jen v nádržích bez ryb.
Zavíječ leknínový (Nymphula nymphulata) poškozuje listy i květy. Housenky jsou dlouhé až 22 mm, hnědozelené, se třemi podélnými tmavými pruhy a hnědou hlavou. Mají na sobě schránku z listí a úlomků, dřívek a kamínků. Objevují se nejčastěji v červnu a v červenci. Napadají rdesy, stulíky, lekníny, také vodňanky a zblochan. Žijí pouze na vodní hladině, a tak stačí ponořit napadené rostliny hluboko do vody. Housenky požírají kapříci a karásci. Chemické ošetření je možné přípravky na bázi parathionu.
Na listech a květech leknínů a jiných vodních rostlin příležitostně škodí larvy pakomárů Chironomus nymphaeae a Cryptopus ornatus tím, že prokousávají pod pokožkou listů chodbičky (miny). Jsou červené a známé jako krmivo akvarijních rybek, tzv. patentky. Ochrana proti nim je velmi jednoduchá – ryby je prostě sežerou jako potravu.
Molice skleníková (Trialeurodes vapararium) je drobný bíle zbarvený hmyz. Škodí na mnoha druzích rostlin,, hlavně na skleníkových. U vodních a bahenních rostlin poškozuje vynořené části. Chemické postřiky se uplatňují hlavně proti dospělému hmyzu. Používají se pyrethroidní přípravky nebo thiofosfáty.