Řasy a sinice ve vodních nádržích
    
Při nadbytku živin ve vodě (eutrofizaci nádrží) se velmi často, hlavně na jaře při intenzivním slunečním záření, rozrůstají a tvoří, zvláště ve stojaté vodě, masové nárůsty zelených řas, jednobuněčných i vláknitých. Rovněž se mohou objevit různá vegetační zbarvení (tzv. vodní květ), která působí modrozelené řasy (sinice).
Velmi nepříjemná je rovněž tzv. hnědá řasa na listech rostlin a skle akvária, což jsou povlaky rozsívek (Diatomaceae). Voda v nádrži se stává neprůhlednou, rostliny se pokrývají nevzhlednými zelenohnědými chomáči řasových vláken. Boj proti řasám a sinicím lze vést několika způsoby. V žádném případě nepomáhá výměna vody. S čerstvou vodou se naopak přidávají další živiny. Také filtrace vody běžnými technickými prostředky by byla značně náročná a zabránila by přemnožení fytoplanktonu jen na čas. Účinný je biologický boj – nasadíme do nádrže (ovšem bez ryb) živé dafnie, buchanky a jiné drobné korýše, kteří jsou součástí zooplanktonu a živí se drobnými řasami. Podobně pomáhají vodní měkkýši, okružák ploský (Planorbis corneus), levatka říční (Physa fontinalis) a bahenka živorodá (lymnaea stagnalis), která může poškozovat např. i leknínové listy.
Nejlepší způsob, jak zničit řasová nárůsty, je nasadit do nádrží živé pulce nebo vajíčka žab před líhnutím (nesmějí se však odebírat z přirozených lokalit). Žabí pulci dokonale vyčistí nádrž a navíc drobné žabky oživí v létě jezírka. Přirozených lokalit žab a obojživelníků v přírodě rychle ubývá. Všechny žáby u nás jsou na listině ohrožených zvířat. Nejlepší z žab je kuňka ohnivá, která má krásné zbarvení a navíc nekuňká, ale docela pěkně hvízdá.
Chemické přípravky proti řasám (algicidy) již existují, ale je to dosti riskantní způsob boje. Řasy lze hubit sloučeninami mědi a stříbra, rovněž dobře proti nim působí i okyselení vody rašelinným výluhem nebo rašelinou; leknínům to nevadí.
Lze použít i slabě růžový roztok manganistanu draselného v dávce asi 0,7 g na 10 l vody nebo roztoku síranu měďnatého (modré skalice) v dávce asi 1,3 g na 1 l vody. Tento roztok se použije k dezinfekci vody (0,5 ml na 1 l vody v nádrži). Chemické látky působí většinou škodlivé na ryby i rostliny.