Význam vodních rostlin pro člověka

Kromě dekorativního významu v okrasném zahradnictví zajímají nás vodní rostliny i tím, že jsou mnohé pro člověka užitečné. Nezapomínejme, jak důležitou obilninou je rýže, jíž se živí na světě, především v Asii, asi 60% lidstva. Tato obilnina se pěstuje na uměle zavodňovaných plochách.
Nejrozšířenější rostlinou na světě je rákos, který vytváří někde obrovské plochy; například v deltě Dunaje v Rumunsku roste v takovém množství, že se zde průmyslově zpracovává nejen na výrobu rohoží a rákosových stěn, ale především se využívá jako cenná surovina k výrobě celulózy. Roční rumunská produkce je asi 50 tisíc tun.
Některé vodní a bahenní rostliny jsou léčivé – puškvorec (Acorus), vachta trojlistá (menyanthes trifoliata), rosnatka (Drosera), rukev (Roripa), řeřišnice (Cardamine) a sbírají se pro farmaceutické účely od dávných dob. Velkou pozornost farmakologů v poslední době upoutaly na sebe i lekníny. Z oddenků některých druhů (nymphaea zanzibarensis) byly izolovány účinné látky proti zhoubným nádorům (cytostatika).