Pokojové vlhkomilné rostliny na zahradě

Většině pokojových rostlin se v létě daří výborně venku. S přemisťováním rostlin začneme nejdříve v druhé polovina května, po skončení nočních přízemních mrazíků. Všechny uvedené rostliny sázíme do středně těžké zeminy složené ze 2 dílů povrchové rašeliny, 1 dílu listovky, 1 dílu pařeništní zeminy, 1,5 dílu říčního písku a něco dřevěného uhlí.
Anubias (A. kongensis, A. afzelii, A. barteri, A. heterophylla) – anubis. Všechny jsou výborné rostliny na zastíněná místa bažin nebo rašelinišť. Jsou velmi náročné, ale teplomilné, takže nemohou venku přezimovat. Na rašelině se množí dobře ze řízků i semen.
Cryptocoryne – kryptokoryna. Některé druhy (C. qriffithii, C. Bassi) rostou dobře v emerzní fázi venku na rašelině. Rostou zde poléhavě. S venkovní kultivací je však zatím málo zkušeností. V přírodě dávají přednost periodicky zaplavovaným vodám a stinnému stanovišti.
Cyperus (C. alternifolius, C. naspán, C. difformis, C. papyrus) – šachor. Všechny druhy rostou dobře v nádobách ponořených do mělké vody, nejlépe dešťové. Substrát může být více písčitý. Za horkého léta s dostatečným hnojením (koňský nebo hovězí hnůj) daří se i egyptskému báchoru papírodárnému (C. papyrus).
Saururus cernuus – ještěrorep nicí. Lze jej pěstovat trvale ve venkovní kultuře, ale také podobně jako báchory v květináči stále ponořeném ve vodě. Jinak patří do pásu ozdobných rákosin k vodní partii.
Spathiphyllum wallisii – toulcovka, tzv. americká kryptokoryna. Roste v létě venku u vody podobně jako následující kala etiopská; a je cenná dekorativním listem a květy.
Zantedeschia aethiopica – kormoutíce etiopská, kala. Je známá velmi dekorativní bahenní rostlina s zdobnými listy i květy, vhodná pro letní sezónu do pobřeží stinné části vodní zahrady.